Meni

Porabci

Nemški načrti o spremembi meje z Madžarsko tako, da bi si z Madžarsko razdelili Prekmurje in v Rajh vključili tudi Porabje, se zaradi sklenjenega zavezništva niso uresničili. Po priključitvi Prekmurja k Madžarski se je politična meja med porabskimi in prekmurskimi Slovenci ukinila trianonska meja, ki je v času med obema vojnama zarezala med Prekmurce in Porabce, je tako med vojno postala ponovno prehodna. Med Prekmurjem in Porabjem so postavili prometno povezavo, še pomembneje pa je bilo, da so osebni in družinski stiki ponovno zaživeli, kar se je med drugim odražalo tudi v porokah med Porabci in Prekmurci. O skupnem slovenskem prostoru je razmišljala tudi Prekmurska četa, ki je svoj radij delovanja razširila vse do Porabja. Kljub poskusom, da bi po vojni Porabje priključili k Titovi Jugoslaviji, so meje, potegnjene v letih 1919/1920, ostale nespremenjene. Prav tako se niso uresničila razmišljanja o menjavi prebivalstva.

Zemljevid Porabja v času druge svetovne vojne. V devetih porabskih vaseh, ki jih je trianonska meja po prvi svetovni vojni ločila od preostalih Prekmurcev, je na podlagi popisa prebivalstva leta 1920 prebivalo 4166 oseb s slovenskim maternim jezikom.
Zemljevid Porabja v času druge svetovne vojne. V devetih porabskih vaseh, ki jih je trianonska meja po prvi svetovni vojni ločila od preostalih Prekmurcev, je na podlagi popisa prebivalstva leta 1920 prebivalo 4166 oseb s slovenskim maternim jezikom.


Neuresničeni nemški načrt za nov izris meje z vključitvijo Porabja, ki ga je izdal Kartografski (prej Vojaško- geografski) inštitut na Dunaju. Na jugu in jugozahodu bi priključili ozemlje v smeri Ritkarovci-Verica v predelu Dveh Dolin (madž. Kétvölgy) vse do Katinbrega (Katicin breg; nem. Katharinaberg) tik ob madžarsko- jugoslovanski meji. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin (1934-), R 105159, Pol. XII 39. Kartenbeilage XI. Geheime Reichssache.
Neuresničeni nemški načrt za nov izris meje z vključitvijo Porabja, ki ga je izdal Kartografski (prej Vojaško- geografski) inštitut na Dunaju. Na jugu in jugozahodu bi priključili ozemlje v smeri Ritkarovci-Verica v predelu Dveh Dolin (madž. Kétvölgy) vse do Katinbrega (Katicin breg; nem. Katharinaberg) tik ob madžarsko- jugoslovanski meji. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin (1934-), R 105159, Pol. XII 39. Kartenbeilage XI. Geheime Reichssache.


Vozni red avtobusov med Mursko Soboto in Monoštrom med drugo svetovno vojno. Linija je bila speljana skozi štiri porabske vasi. MéV, letnik XXXV, št. 1, 4.
Vozni red avtobusov med Mursko Soboto in Monoštrom med drugo svetovno vojno. Linija je bila speljana skozi štiri porabske vasi. MéV, letnik XXXV, št. 1, 4.


»Vojna se je te že krepko (poznala) / .../. Ničega mira ni bilo, nej je bilo več soli, samo tisti so dobili, kteri so se za Hitlera prodali. Na Gorenjem Seniku je bilo veliko siromaštvo.« (Mihael Ropoš – Miška, Ritkarovci, 27. januar 2020). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
»Vojna se je te že krepko (poznala) / .../. Ničega mira ni bilo, nej je bilo več soli, samo tisti so dobili, kteri so se za Hitlera prodali. Na Gorenjem Seniku je bilo veliko siromaštvo.« (Mihael Ropoš – Miška, Ritkarovci, 27. januar 2020). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.