Meni

Madžari v Prekmurju in leto 1945

Velika večina pripadnikov madžarske manjšine je prihod madžarske vojske aprila 1941 navdušeno sprejela. Ko pa je čas mineval in se je vojna vedno bolj širila, je navdušenje postopno kopnelo. Ob prihodu Rdeče armade in po političnih spremembah spomladi 1945 se je del prekmurskih Madžarov znašel na udaru nove oblasti. Politične voditelje in nekatere predstojnike madžarskih naselij so odpeljali v zapor v Dolnjo Lendavo, tiste, ki so se včlanili v stranko njilašev, pa na »prevzgojo« v taborišče v kraju Filovci. V noči iz 9. na 10. julij 1945 pa so jugoslovanske oblasti v Hrastovec, natančneje, v taborišče, ustanovljeno v tamkajšnjem gradu, internirali 558 prekmurskih Madžarov iz 19 naselij, nato pa del internirancev preselili v taborišče Šterntal (Strnišče pri Ptuju). Večina internirancev (nekaj več kot 80 odstotkov) je bila starejših, žensk in otrok. Interniranci iz Hrastovca oz. Šterntala so se domov lahko vrnili septembra 1945. Od skupno 558 interniranih oseb jih je v taborišču oziroma takoj po vrnitvi iz taborišča, predvsem zaradi tifusa, umrlo 19.

Število Madžarov iz okolice Dolnje Lendave, leta 1945 interniranih v Hrastovec, po naseljih.
Število Madžarov iz okolice Dolnje Lendave, leta 1945 interniranih v Hrastovec, po naseljih.


Grad Hrastovec v Slovenskih goricah, kjer je bilo v poletnih mesecih 1945 zaprtih več kot petsto prekmurskih Madžarov. Avtor fotografije: Attila Kovács. Razglednica: SI_PAM/1889 Zavod za urbanizem Maribor, te 4/82.
Grad Hrastovec v Slovenskih goricah, kjer je bilo v poletnih mesecih 1945 zaprtih več kot petsto prekmurskih Madžarov. Avtor fotografije: Attila Kovács. Razglednica: SI_PAM/1889 Zavod za urbanizem Maribor, te 4/82.


Stran seznama interniranih prekmurskih Madžarov v Hrastovec. Seznam je dal na skrivaj pripraviti trgovec János Rudas iz Radmožancev. Hrani József Biró, Lendava.
Stran seznama interniranih prekmurskih Madžarov v Hrastovec. Seznam je dal na skrivaj pripraviti trgovec János Rudas iz Radmožancev. Hrani József Biró, Lendava.


Nagrobni spomenik hčerke kalvinskega duhovnika iz Motvarjevcev, ki je umrla nekaj dni po prihodu iz taborišča v Hrastovcu. Avtor fotografije: Attila Kovács.
Nagrobni spomenik hčerke kalvinskega duhovnika iz Motvarjevcev, ki je umrla nekaj dni po prihodu iz taborišča v Hrastovcu. Avtor fotografije: Attila Kovács.


Odpustnica iz pripora OZNE v kraju Filovci v murskosoboškem okraju. Dokumentacija INV, Enota v Lendavi.
Odpustnica iz pripora OZNE v kraju Filovci v murskosoboškem okraju. Dokumentacija INV, Enota v Lendavi.


Potrdilo o cepljenju v taborišču Strnišče pri Ptuju. Dokumentacija INV, Enota v Lendavi.
Potrdilo o cepljenju v taborišču Strnišče pri Ptuju. Dokumentacija INV, Enota v Lendavi.