A muravidéki magyarság és 1945

A magyar kisebbséghez tartozók nagy része 1941 áprilisában lelkesen fogadta a magyar hadsereget. Az idő múlásával és a háború kiterjedésével azonban fokozatosan csökkent a lelkesedésük. 1945 tavaszán a Vörös Hadsereg érkezését és a politikai változásokat követően a muravidéki magyarok egy része az új hatalom kereszttűzébe került. A politikai vezetőket és néhány magyarok lakta település elöljáróját Alsólendván börtönbe zárták, azokat pedig, akik a nyilas párt tagjai voltak, Filóc településen lévő „átnevelő” táborba. 1945 július 9-ről 10- re virradó éjszaka a jugoszláv hatalom Hrastovecre, pontosabban az ottani várban létrehozott internáló táborba 19 településről 558 muravidéki magyart vitt, majd az internáltak egy részét šterntali (Strnišče pri Ptuju) táborba helyezték át. Az internáltak többségét (kicsivel több, mint 80%) idősek, nők és gyerekek tették ki. A hrastoveci ill. šterntali internáltak 1945 szeptemberében térhettek haza. Az összesen 558 internált közül a táborban, illetve közvetlenül a táborból való hazatérést követően 19 személy halt meg főként tífuszban.

Alsólendva környékéről 1945-ben Hrastovecre internált magyarok száma településenként.
Alsólendva környékéről 1945-ben Hrastovecre internált magyarok száma településenként.


A Slovenske goriceben lévő hrastoveci vár, ahol 1945 nyarán több mint ötszáz muravidéki magyart tartottak fogva. A fotót készítette: Kovács Attila. Képeslap: SI_PAM/1889 Zavod za urbanizem Maribor, te 4/82.
A Slovenske goriceben lévő hrastoveci vár, ahol 1945 nyarán több mint ötszáz muravidéki magyart tartottak fogva. A fotót készítette: Kovács Attila. Képeslap: SI_PAM/1889 Zavod za urbanizem Maribor, te 4/82.


A Hrastovecre internált muravidéki magyarok jegyzékének egy oldala. A jegyzéket titokban készíttette a radamosi Rudas János kereskedő. Biró József gyűjteménye.
A Hrastovecre internált muravidéki magyarok jegyzékének egy oldala. A jegyzéket titokban készíttette a radamosi Rudas János kereskedő. Biró József gyűjteménye.


A szentlászlói református lelkész lányának síremléke, aki néhány nappal a hrastoveci táborból való hazatérést követően halt meg. A fotót készítette: Kovács Attila.
A szentlászlói református lelkész lányának síremléke, aki néhány nappal a hrastoveci táborból való hazatérést követően halt meg. A fotót készítette: Kovács Attila.


Elbocsátólevél az OZNA filóci táborából (Muraszombati járás). INV, Lendvai Kutatócsoport.
Elbocsátólevél az OZNA filóci táborából (Muraszombati járás). INV, Lendvai Kutatócsoport.


Oltási igazolás a Strnišče pri Ptuju táborból. INV, Lendvai Kutatócsoport.
Oltási igazolás a Strnišče pri Ptuju táborból. INV, Lendvai Kutatócsoport.