Meni

Zaradi meje so morali Nemci zgraditi novo infrastrukturo

Meja med Italijo in Nemčijo je presekala cestne povezave in železniško progo med nemškima okupiranima območjema severozahodno in severovzhodno od Ljubljane. Nemci so bili zato primorani zgraditi novo cesto in nov železniški odsek med takratnima naseljema Vižmarje in Črnuče. Medtem ko tega železniškega odseka danes ni več, pa se je cesta ohranila. Danes ima ime Obvozna cesta, a je med Ljubljančani bolj znana kot »Nemška« cesta. Še danes ima značaj povezovalne ceste, saj predstavlja najkrajšo povezavo na severnem delu mesta med Šentvidom oz. Vižmarji ter Ježico oz. Črnučami.Na aeroposnetku iz leta 1959 (A) vidimo potek nekdanje nemške železnice iz druge svetovne vojne, ki se na 3R modelu (B) izdelanem na podlagi stereoizvrednotenja posnetkov iz leta 1959 pokaže, da poteka po useku in nasipu. Po vojni je bila železnica demontirana, nasip pa odstranjen, tako da na sodobnem lidarskem digitalnem modelu reliefa teh antropogenih reliefnih oblik skoraj ne prepoznamo več (D), medtem ko potek nekdanje železnice na letalskem posnetku iz 2011 (C) prepoznamo na podlagi rabe zemljišč.
Na aeroposnetku iz leta 1959 (A) vidimo potek nekdanje nemške železnice iz druge svetovne vojne, ki se na 3R modelu (B) izdelanem na podlagi stereoizvrednotenja posnetkov iz leta 1959 pokaže, da poteka po useku in nasipu. Po vojni je bila železnica demontirana, nasip pa odstranjen, tako da na sodobnem lidarskem digitalnem modelu reliefa teh antropogenih reliefnih oblik skoraj ne prepoznamo več (D), medtem ko potek nekdanje železnice na letalskem posnetku iz 2011 (C) prepoznamo na podlagi rabe zemljišč.