Meni

Nemški načrti s Prekmurjem in Porabjem ter začetek okupacije

»Prekmurje in Medžimurje. Prekmurje in območje med Muro in Dravo pride strnjeno k Madžarski v zgodovinski meji. V poznejšem času se bo upoštevala izselitev Nemcev, ki živijo v severozahodnem delu.« (Hitler v svojih smernicah za razdelitev Slovenije 3. in 12. aprila 1941. V: Metka Fujs, Osvoboditev ali okupacija, Madžari, Vendi ali Slovenci. Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave. Murska Sobota 1997, 297-298).

Nemčija je na osnovi senžermenske pogodbe (1919) in njene ničnosti po anšlusu (1938) nameravala redefinirati mejo z Madžarsko, v te načrte pa sta bila vključena tako Prekmurje kot Porabje. V širšem smislu je šlo za preureditev jugovzhodne Evrope (die Neuordnung Südosteuropas), s katero bi Rajh pridobil predel, pomemben za preskrbo Dunaja, in druga avstrijska industrijska območja (Ostmärkische Industriegebiete). Načrte so poleg številnih študij, zemljevidov in drugih gradiv pred začetkom vojne nakazovali tudi z ustanavljanjem krajevnih skupin Švabsko-nemške kulturne zveze (Schwäbichdeutscher Kulturbund) v Prekmurju. Te so nastajale tako po nemških vaseh kot v Murski Soboti in celo v Dolnji Lendavi, ki naj bi bila nesporno madžarska. Študije, ki sta jih v mesecih pred začetkom napada izdelovala dr. Helmut Carstanjen (glavni ideolog germanizacije Štajerske in Prekmurja) in njegov Südostdeutsches Institut v Gradcu ter na tej podlagi napisane spomenice, ki so jih pošiljali v zunanje ministrstvo v Berlin, so zahtevale delitev Prekmurja med Madžarsko in Nemčijo. Tajni načrti, ki so zadevali Porabje, pa so bili objavljeni v knjižici Vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Rajh. V njej so nemško kolonizacijo na Madžarskem predstavili kot časovno neprekinjeno in ozemeljsko zaključeno »verigo nemških vasi in mest od Donave do Mure, od Bratislave do Monoštra«. Nemci v Železni županiji so v večjem številu živeli na območju Kőszega, (nem. Güns) z okolico, v dolinah potoka Pinka (Pinkataal) in reke Rabe z Monoštrom (Raabtalgemeinde mit St. Gotthard). Ko je Madžarska postala članica Trojnega pakta, so se načrti spremenili, Hitler se je Prekmurju in Medžimurju odrekel.

Poročilo časopisa Domovina in Kmetski list o tem, kako je v Prekmurju po začetku okupacije. 22. maj 1941.
Poročilo časopisa Domovina in Kmetski list o tem, kako je v Prekmurju po začetku okupacije. 22. maj 1941.


Skiciran zemljevid Porabja. Modro označeno je slovensko območje (Slovenska ves, Dolnji Senik). Knjižica Vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Rajh. Zemljevid XIII.
Skiciran zemljevid Porabja. Modro označeno je slovensko območje (Slovenska ves, Dolnji Senik). Knjižica Vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Rajh. Zemljevid XIII.


Naslovnica knjižice Vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Rajh (Die Eingliederung des deutschen Westugarn in das Deutsche Reich. Geheime Reichssache. Anlagen. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin, 1934-, R 105159, Pol. XII 39).
Naslovnica knjižice Vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Rajh (Die Eingliederung des deutschen Westugarn in das Deutsche Reich. Geheime Reichssache. Anlagen. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin, 1934-, R 105159, Pol. XII 39).


Dr. Helmut Carstanjen 14. aprila 1941 v telegramu, posredovanem iz Gradca v Berlin, kot sodelavec društva »Verein für das Deutschtum im Ausland« poroča o Prekmurju, ki je z okrajema Murska Sobota (Olsnitz) in Dolnja Lendava (Unterlimbach) začasno pod nemškim vojaškim poveljstvom, kar so prebivalci srčno sprejeli, hkrati pa izrazili željo, da bi se pokrajina priključila Nemčiji. 16. aprila so Nemci oblast v Prekmurju predali Madžarom. Politisches Archiv. Auswärtiges Amt. Mikrofilm-Nr.: 105.128. R 29.663
Dr. Helmut Carstanjen 14. aprila 1941 v telegramu, posredovanem iz Gradca v Berlin, kot sodelavec društva »Verein für das Deutschtum im Ausland« poroča o Prekmurju, ki je z okrajema Murska Sobota (Olsnitz) in Dolnja Lendava (Unterlimbach) začasno pod nemškim vojaškim poveljstvom, kar so prebivalci srčno sprejeli, hkrati pa izrazili željo, da bi se pokrajina priključila Nemčiji. 16. aprila so Nemci oblast v Prekmurju predali Madžarom. Politisches Archiv. Auswärtiges Amt. Mikrofilm-Nr.: 105.128. R 29.663