Meni

Ožičena Ljubljana

Po italijanski okupaciji Ljubljane aprila 1941 je okupator predvidel, da bodo v mestu razmeroma mirno zavladale nove državne strukture. Kljub močni prisotnosti vojske pa je prestolnica nekdanje Dravske banovine postala središče upora proti okupatorju, ki ga ta ni uspel zamejiti. Zato je januarja 1942 italijanska vojska pod poveljstvom generala Maria Robottija pričela s fizičnim ločevanjem Ljubljane od njenega zaledja tako, da je okoli nje napela bodečo žico. Da bi dela potekala čim hitreje, so 18. februarja prispele nove čete, ki so sodelovale pri prvi fazi ožičenja v dolžini 32 kilometrov. Pet dni kasneje, 23. februarja zjutraj, so na glavne cestne povezave z zaledjem postavili žičnate ovire, ob njih pa so namestili oborožene vojaške enote. Ob 14. uri je bil žičnati pas okoli Ljubljane končan, ob 15. uri pa so bile izdane tudi uradne odredbe, s katerimi so prešli v veljavo ukrepi o omejenem gibanju prebivalstva v in iz mesta.

V naslednjih dneh so ob žici napeljevali elektriko za razsvetljavo ter utrjevali nadzorne točke, strelska gnezda in obrambne bunkerje. Vendar vse to ni bilo dovolj. Poveljnik II. armade, Mario Roatta, ob obisku Ljubljane julija 1942 z deli ni bil zadovoljen in je zahteval, da se do 15. septembra 1942 zgradi nov obrambni pas utrjenih blokov pri vhodih v mesto, utrjene postojanke za artilerijo, vrsto utrjenih mitraljeških gnezd, patruljno stezo v dolžini 26 km in novo dostopno cesto na Golovcu (vzhodno od središča mesta). Vsa ta dela so izvajala italijanska civilna podjetja po načrtih inženirskega oddelka XI. armadnega zbora.

Medtem so do avgusta 1942 v središču mesta postavili še notranji obrambni pas, s katerim so ločili predmestja Vič, Šiška in Moste. Na prehodne točke so postavili skupaj 34 stražnic, premike po cestah pa so omejili s španskimi jezdeci. Na tak način je Ljubljana postala največje izmed do zdaj evidentiranih šestih ožičenih mest na okupiranem ozemlju, med katere spadajo še Črnomelj, Idrija, Logatec, Metlika in Novo mesto.

Gibanje preko kontrolnih točk v Ljubljani je bilo strogo nadzorovano. Medtem ko odporniškega gibanja niso uspeli zamejiti, je prehajanje meje otežilo vsakdanje življenje prebivalstva, saj je bilo prehajanje mogoče na podlagi posebnih propustnic. Prebivalci so izgubili stik z zaledjem in tudi preskrbo, posledično so bile dobrine v mestu vse bolj nedostopne. MNZS.
Gibanje preko kontrolnih točk v Ljubljani je bilo strogo nadzorovano. Medtem ko odporniškega gibanja niso uspeli zamejiti, je prehajanje meje otežilo vsakdanje življenje prebivalstva, saj je bilo prehajanje mogoče na podlagi posebnih propustnic. Prebivalci so izgubili stik z zaledjem in tudi preskrbo, posledično so bile dobrine v mestu vse bolj nedostopne. MNZS.


Prikaz dela žičnatega obroča okoli Ljubljane v Šiški. Celotni pas je bil dolg 32 kilometrov, znotraj mesta pa je bilo napeljanih še dodatnih 9 kilometrov žičnatih preprek. Napeljanih je bilo tudi 32 kilometrov žic za elektrifikacijo obroča. Celotna postavitev italijanskega obrambnega obroča je terjala 84.000 delovnih ur vojakov in 420.000 delovnih ur, ki so jih opravili delavci italijanskih podjetjih. Slovenski delavci, večinoma prisilno mobilizirani, so opravili 60.000 delovnih ur. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.
Prikaz dela žičnatega obroča okoli Ljubljane v Šiški. Celotni pas je bil dolg 32 kilometrov, znotraj mesta pa je bilo napeljanih še dodatnih 9 kilometrov žičnatih preprek. Napeljanih je bilo tudi 32 kilometrov žic za elektrifikacijo obroča. Celotna postavitev italijanskega obrambnega obroča je terjala 84.000 delovnih ur vojakov in 420.000 delovnih ur, ki so jih opravili delavci italijanskih podjetjih. Slovenski delavci, večinoma prisilno mobilizirani, so opravili 60.000 delovnih ur. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.


Španski jezdeci na Streliški ulici. Italijanska okupacijska oblast je poleg zunanjega obroča postavila še notranji obroč okoli mestnega središča, ki je bil dokončan do oktobra 1943. Skupaj 34 kontrolnih točk, za katere je bilo uporabljenih 225 španskih jezdecev dolgih med 1,25 in 3 m, je stalo ob pomembnejših poslopjih italijanske civilne oblasti, postojankah karabinjerjev in vojašnicah, ki so bile še dodatno ožičene in utrjene. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.
Španski jezdeci na Streliški ulici. Italijanska okupacijska oblast je poleg zunanjega obroča postavila še notranji obroč okoli mestnega središča, ki je bil dokončan do oktobra 1943. Skupaj 34 kontrolnih točk, za katere je bilo uporabljenih 225 španskih jezdecev dolgih med 1,25 in 3 m, je stalo ob pomembnejših poslopjih italijanske civilne oblasti, postojankah karabinjerjev in vojašnicah, ki so bile še dodatno ožičene in utrjene. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.


Žica okoli obrambnega bunkerja pri nekdanjem evangeličanskem pokopališču na Navju v današnji Zeleni jami. V ozadju je Ljubljanski grad. Pri vseh delih so porabili 1.770.000 zidakov, 120.000 opek, 1100 m3 lesa, 1500 t cementa, 50 t apna, 10 t železa, 151 t bodeče žice, 15.000 dolgih in 45.000 kratkih kolov, skoraj 1 t bakra, 1000 drogov za elektriko in 800 žarnic. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.
Žica okoli obrambnega bunkerja pri nekdanjem evangeličanskem pokopališču na Navju v današnji Zeleni jami. V ozadju je Ljubljanski grad. Pri vseh delih so porabili 1.770.000 zidakov, 120.000 opek, 1100 m3 lesa, 1500 t cementa, 50 t apna, 10 t železa, 151 t bodeče žice, 15.000 dolgih in 45.000 kratkih kolov, skoraj 1 t bakra, 1000 drogov za elektriko in 800 žarnic. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.


Leta 1985 je Mestna občina Ljubljana uredila spominsko pešpot imenovano Pot spominov in tovarištva, ki poteka po nekdanji trasi vojnega žičnatega obroča okoli Ljubljane. Vsako leto, v petek in soboto pred 9. majem, ko se obeležuje konec druge svetovne vojne v Evropi, poteka po njej spominska prireditev Pohod ob žici, ki se je udeležuje na tisoče pohodnikov vseh starostnih skupin. Množična prireditev se zaključi vsako leto s prireditvijo v središču mesta – v opomin na težke dneve okupacije in obžičenja prestolnice. MNZS.
Leta 1985 je Mestna občina Ljubljana uredila spominsko pešpot imenovano Pot spominov in tovarištva, ki poteka po nekdanji trasi vojnega žičnatega obroča okoli Ljubljane. Vsako leto, v petek in soboto pred 9. majem, ko se obeležuje konec druge svetovne vojne v Evropi, poteka po njej spominska prireditev Pohod ob žici, ki se je udeležuje na tisoče pohodnikov vseh starostnih skupin. Množična prireditev se zaključi vsako leto s prireditvijo v središču mesta – v opomin na težke dneve okupacije in obžičenja prestolnice. MNZS.