Meni

»Pošljite mi kruha, če me hočete še kdaj videti živega.«

Zaradi vse večjega razmaha partizanskega gibanja so začeli Italijani požigati vasi, ljudi pa deportirati v koncentracijska taborišča, predvsem na otok Rab in v Gonars.

Na Gorjancih/Žumberku so imeli Italijani obmejno postojanko v Radatovićih in Ostrižu. Italijanski vojak Giovanni Cuccu - Ivo, ki se je kasneje pridružil partizanom, je v svoji knjigi spominov zapisal: »Postojanka Radatovići je med nami veljala za kazensko, saj je imela manjšo posadko, bila pa je tudi precej daleč v hribih ter zato sila nevarna /…/ Dne 4. decembra (1942) se je naša posadka umaknila iz Radatovićev, v vas so ob velikem navdušenju domačinov vkorakali partizani. Pet dni kasneje smo tudi mi zapustili Ostriž in verjetno so za našimi petami tudi vanj prišli partizani ob prav takšnem navdušenju vaščanov.« Cuccu, Šestnajst mesecev med slovenskimi partizani, 42, 54.

Žumberak je že decembra 1942, skoraj leto dni pred italijansko kapitulacijo, postal svobodno ozemlje. Zato je na tem območju nastalo tudi veliko skupnih slovensko-hrvaških partizanskih bolnic, cesto med Brezovico in Radatovići pa so leta 1975 poimenovali v cesto partizanskih bolnic. O tem priča tudi spominska plošča v Brezovici.

Bojanja vas, ki so jo požgali Italijani. Avtor fotografije: Daro (Božidar) Kopinič. MNZS.
Bojanja vas, ki so jo požgali Italijani. Avtor fotografije: Daro (Božidar) Kopinič. MNZS.


Terezija Starc iz Rosalnic pri Metliki je dobila sporočilo iz tukajšnje župnije, da ji je mož umrl v internaciji na Rabu. Ob tem je pripomnila, da ji je mož v zadnjem pismu napisal: »Pošljite mi kruha, če me hočete še kdaj videti živega.« Arhiv RS. Metliški župan je to sporočilo 22. januarja 1943 zapisal v pismu civilnemu komisarju v Črnomlju, Emiliu Cassanegu. V pismu navaja še več podobnih primerov in komisarja prosi za posredovanje za izpust internirancev. Arhiv RS.
Terezija Starc iz Rosalnic pri Metliki je dobila sporočilo iz tukajšnje župnije, da ji je mož umrl v internaciji na Rabu. Ob tem je pripomnila, da ji je mož v zadnjem pismu napisal: »Pošljite mi kruha, če me hočete še kdaj videti živega.« Arhiv RS. Metliški župan je to sporočilo 22. januarja 1943 zapisal v pismu civilnemu komisarju v Črnomlju, Emiliu Cassanegu. V pismu navaja še več podobnih primerov in komisarja prosi za posredovanje za izpust internirancev. Arhiv RS.


Izsek iz enega od italijanskih seznamov internirancev, ki so jih iz Črnomlja odpeljali v italijanska taborišča. Na tem seznamu je navedena tudi Darinka (Darka) Šimec (kasneje poročena Čop) in ženski del njene družine. Arhiv RS.
Izsek iz enega od italijanskih seznamov internirancev, ki so jih iz Črnomlja odpeljali v italijanska taborišča. Na tem seznamu je navedena tudi Darinka (Darka) Šimec (kasneje poročena Čop) in ženski del njene družine. Arhiv RS.


Intervju: Drago Kramarič iz Dragomlje vasi.
Brati so bili pri partizanih, Tone, Janez in Jože /…/ Italijani so požgali našo hišo in Krstinčevo.
(Avtor fotografije: Božidar Flajšman.)
Intervju: Niko Drakulić from Veliko Liješće.
Ko so se pojavile prve partizanske skupine, so [Italijani] z enim dekretom zahtevali, da iz vsake hiše en moški mora priti v Radatoviće /…/ Zajeli so preko 350 fantov /…/ namenili so jih v koncentracijsko taborišče Rab, da bi se tako zmanjšalo število potencialnih upornikov. Ena skupina 30 je zbežala, ostale so odpeljali na Rab.« Niko Drakulić iz Velikega Liješća. Avtorica fotografije: Sonja Bezenšek.
(Avtorica fotografije: Sonja Bezenšek.)
Intervju: Franc Kočevar iz Bojanje vasi.
Ker so partizani prerezali telefonski kabel, ki je povezoval italijanski obmejni postojanki v Radatovićih in Otrižu, so fašisti 7. avgusta 1942 požgali Bojanjo vas.
(Avtor fotografije: Božidar Flajšman.)
Intervju: Nežka Kobetič iz Zagozdaca pri Predgradu.
Nam so Italijani hišo požgali, šest glav živine odgnali /…/. Zažgali so, ker je bil brat pri partizanih.
(Avtor fotografije: Božidar Flajšman.)
Intervju: Darka Čop (rojena Šimenc) iz Črnomlja.

Darka pripoveduje, da se je konec julija 1942 italijanski okupator znesel nad 36 družinami partizanov v Črnomlju. Njeni trije bratje so bili v partizanih, četrti brat je bil železničar na Gorenjskem v nemški okupacijski coni. Darka pa je bila skupaj z mamo in tremi sestrami internirana v taborišče Kampor na Rabu, nato pa še v Gonars.

Znan je bil primer, ko so uši otrokom dobesedno izjedle kožo. Starši so umrli, otroci so ostali. To je bilo grozno, grozno je bilo.
(Avtorica fotografije: Sonja Bezenšek.)
Intervju: Ivan Starešinič iz Žuničev.
Niti eden Žuničan ni šel v italijansko koncentracijsko taborišče. Imeli smo srečo, kajti kamioni so že prišli, da nas odpeljejo, pa je italijanski komandant v Žuničih to preprečil.
(Avtor fotografije: Božidar Flajšman.)

Po pričevanjih Marije Starešinič s Preloke se je enaka situacija ponovila tudi v Bojancih. Zaradi ljubezni med italijanskim komandantom in dekletom Zoro iz Bojancev. Italijanski komandant je enostavno preprečil, da bi kogarkoli iz Bojancev odpeljali v internacijo.

Razmere v posameznih krajih so bile očitno različne.

Danica Car iz Brezovice še vedno hrani bankovec za 50 »reich« mark, poklonil ji ga je ranjeni nemški vojak, ki so ga tudi zdravili v partizanskih bolnišnicah na Žumberku. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
Danica Car iz Brezovice še vedno hrani bankovec za 50 »reich« mark, poklonil ji ga je ranjeni nemški vojak, ki so ga tudi zdravili v partizanskih bolnišnicah na Žumberku. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.