Meni

Novo mesto: »Mesto se je na prihod Maršala lepo pripravilo, …«

Nemške čete so prišle v Novo mesto 11. aprila 1941 in v mestu ostale do 23. aprila. Vmes naj bi posamezne enote iz mesta odšle in 17. aprila naj vojske v mestu ne bi bilo. Po zapisih v frančiškanski kroniki so Nemci 22. aprila postavili svojega župana in celo razglasili priključitev mesta k rajhu. Naslednji dan so v mesto prišli Italijani in postavili svojega župana. Nemške enote so se umaknile iz mesta. Vse do začetka junija je bila meja med nemškimi in italijanskimi četami v neposredni bližini. Trška gora je bila v Nemčiji, meja je bila pri Mačkovcu in na Cikavi. 1. maja je bil v mestu shod proti Italijanom in za vključitev mesta v nemško državo. Na protest naj bi prihajali tudi iz okolice mesta. Do kapitulacije septembra 1943 so bile v mestu močne italijanske enote z domačimi pomagači. Od jeseni 1943 pa Nemci in domobranci. Že Italijani so mesto obdali z bunkerji in bodečo žico, Nemci pa so sistem še utrdili.

Novo mesto je bilo med vojno obdano z žico in številnimi bunkerji ter utrjenimi strelskimi položaji. Na zemljevidu je približen potek žice in približen položaji bunkerjev. Osnova je bila karta, ki so jo izdelali v obveščevalnem centru XV. divizije konec leta 1944 ali v začetku leta 1945. Označen je tudi približen potek nemško-italijanske meje od aprila do junija 1941 in mejna prehoda v Mačkovcu in na Cikavi.
Novo mesto je bilo med vojno obdano z žico in številnimi bunkerji ter utrjenimi strelskimi položaji. Na zemljevidu je približen potek žice in približen položaji bunkerjev. Osnova je bila karta, ki so jo izdelali v obveščevalnem centru XV. divizije konec leta 1944 ali v začetku leta 1945. Označen je tudi približen potek nemško-italijanske meje od aprila do junija 1941 in mejna prehoda v Mačkovcu in na Cikavi.


Sedež divizije Isonzo v novomeškem sodišču. Dolenjski muzej Novo mesto.
Sedež divizije Isonzo v novomeškem sodišču. Dolenjski muzej Novo mesto.


19. junija 1941 je na svojem inšpekcijskem obisku Novo mesto obiskal maršal De Bono. »Mesto se je na prihod Maršala lepo pripravilo, zlasti glavni trg je bil ves v italijanskih in fašističnih zastavah, ki so vihrale iz hiš visokemu gostu v pozdrav.« Slovenec, 21. junij 1941. MNZS.
19. junija 1941 je na svojem inšpekcijskem obisku Novo mesto obiskal maršal De Bono. »Mesto se je na prihod Maršala lepo pripravilo, zlasti glavni trg je bil ves v italijanskih in fašističnih zastavah, ki so vihrale iz hiš visokemu gostu v pozdrav.« Slovenec, 21. junij 1941. MNZS.


Italijani in kasneje tudi Nemci so mesto utrjevali. Vsi dohodi v mesto so bili zastraženi in ob prehodu zapore so vse legitimirali. Na sliki ženske pred zaporo v Novem mestu 1942. MNZS.
Italijani in kasneje tudi Nemci so mesto utrjevali. Vsi dohodi v mesto so bili zastraženi in ob prehodu zapore so vse legitimirali. Na sliki ženske pred zaporo v Novem mestu 1942. MNZS.


Ragovo. Mitraljezno gnezdo in stolp na griču v Ragovem s pogledom proti Cerovcem v smeri severovzhod. MNZS. Avtor primerjalne fotografije: Jure Tičar.
Ragovo. Mitraljezno gnezdo in stolp na griču v Ragovem s pogledom proti Cerovcem v smeri severovzhod. MNZS. Avtor primerjalne fotografije: Jure Tičar.


Domobranci v Novem mestu. Dolenjski muzej Novo mesto.
Domobranci v Novem mestu. Dolenjski muzej Novo mesto.