Meni

Odporniško gibanje v Prekmurju

Čeprav se je odporniško gibanje v Prekmurju po razvitosti bistveno razlikovalo od gibanj v preostalih delih Slovenije, pa so se tudi na levem bregu Mure med okupacijo oblikovale štiri manjše oborožene skupine. Prva odporniška organizacija, ki jo je vodil Štefan Kovač, je bila del enotnega gibanja v organizaciji Komunistične partije Slovenije in je začela delovati po napadu sil osi na Sovjetsko zvezo. Po razbitju odporniškega gibanja oktobra 1941 pa vse do jeseni 1944 v Prekmurju ni bilo oboroženega odpora. V začetku oktobra 1944 sta v Prekmurju delovali dve manjši oboroženi enoti. Džemsova četa je v Prekmurje prišla s Štajerske s ciljem vzpostavitve partizanstva in političnih organizacij, skupina Šumenjaka in Kramarja pa je ob pričakovani kapitulaciji Madžarske poskusila prevzeti oblast. Nobena od obeh skupin svojih ciljev ni uresničila. Četrta organizacija, ki je delovala v Prekmurju, je bila Prekmurska četa, ustanovljena januarja 1945. Enotam Rdeče armade je v začetku aprila istega leta pomagala pri osvobajanju Prekmurja.

Obešanje Evgena Kardoša in Štefana Cvetka 31. oktobra 1941 na dvorišču soboškega gradu. PMMS.
Obešanje Evgena Kardoša in Štefana Cvetka 31. oktobra 1941 na dvorišču soboškega gradu. PMMS.


Skica, ki so jo pripravili madžarski žandarji (csendőrség), prikazuje 13 sabotažnih in propagandnih akcij odporniškega gibanja ter njihove izvajalce od aprila do oktobra 1941. MNL ZML, IV. 401. b. 50/1941.
Skica, ki so jo pripravili madžarski žandarji (csendőrség), prikazuje 13 sabotažnih in propagandnih akcij odporniškega gibanja ter njihove izvajalce od aprila do oktobra 1941. MNL ZML, IV. 401. b. 50/1941.


Narodni heroj Dane Šumenjak (prvi z desne) s soborci; 22. oktobra 1944 je padel v boju v Vaneči. PMMS.
Narodni heroj Dane Šumenjak (prvi z desne) s soborci; 22. oktobra 1944 je padel v boju v Vaneči. PMMS.


Štefan Kovač, narodni heroj, organizator prvega odporniškega gibanja, v prvem letu okupacije; oktobra 1941 je padel v boju pri naselju Gančani. PMMS.
Štefan Kovač, narodni heroj, organizator prvega odporniškega gibanja, v prvem letu okupacije; oktobra 1941 je padel v boju pri naselju Gančani. PMMS.


Voglerjeva koča v Bukovnici, kjer je v začetku leta 1945 bivala Prekmurska četa. PMMS.
Voglerjeva koča v Bukovnici, kjer je v začetku leta 1945 bivala Prekmurska četa. PMMS.


Danijel Halas. Zadnja žrtev Madžarov ali prva žrtev nove oblasti? PMMS. Danijel Halas je bil za duhovnika posvečen leta 1933. Po krajšem službovanju v Ljutomeru je bil leta 1934 imenovan za kaplana v Dolnji Lendavi. Od leta 1938 pa vse do smrti leta 1945 je deloval v novonastali župniji Velika Polana, od leta 1939 kot župnik. Zaradi obtožbe o sodelovanju s komunisti so ga madžarske oblasti jeseni 1941 zaprle. Po devetih mesecih so ga izpustili iz zapora in smel se je vrniti med svoje vernike. Ko se je 16. marca 1945 v večernih urah vračal iz Dolnje Lendave, so ga neznanci pri kraju Hotiza zgrabili, ga surovo pretepli in odvlekli do Mure, kjer so ga ustrelili v glavo, truplo pa vrgli v reko.
Danijel Halas. Zadnja žrtev Madžarov ali prva žrtev nove oblasti? PMMS. Danijel Halas je bil za duhovnika posvečen leta 1933. Po krajšem službovanju v Ljutomeru je bil leta 1934 imenovan za kaplana v Dolnji Lendavi. Od leta 1938 pa vse do smrti leta 1945 je deloval v novonastali župniji Velika Polana, od leta 1939 kot župnik. Zaradi obtožbe o sodelovanju s komunisti so ga madžarske oblasti jeseni 1941 zaprle. Po devetih mesecih so ga izpustili iz zapora in smel se je vrniti med svoje vernike. Ko se je 16. marca 1945 v večernih urah vračal iz Dolnje Lendave, so ga neznanci pri kraju Hotiza zgrabili, ga surovo pretepli in odvlekli do Mure, kjer so ga ustrelili v glavo, truplo pa vrgli v reko.