Meni

Kolofon

Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. : Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population.Avtorji razstav:
Kornelija Ajlec
Bojan Balkovec
Rok Ciglič
Božidar Flajšman
Darja Kerec
Attila Kovacs
Peter Mikša
Božo Repe
Maja Vehar
Manca Volk Bahun
Matija Zorn

Dodatni avtorji:
Marjeta Bregar
Daniel Siter
Matevž Šlabnik
Blaž Štangelj
Grega Žorž

Fotografi in snemalci:
Bojan Balkovec
Sonja Bezenšek
Tine Bitenc
Franc Cerar (MNZS)
Božidar Flajšman
Stane Kobal
Daro (Božidar) Kopinič (MNZS)
Janez Kurent (MNZS)
Peter Mikša
Danilo Orlič
Miroslav Pavlin (MNZS)
Jakob Prešern (MNZS)
Daniel Siter
Matevž Šlabnik
Blaž Štangelj
Darko Viler
Matija Zorn

Prevodi:
FUROCAT, prevajalsko podjetje, d.o.o.

Računalniški zapis in kodiranje TEI / Digital encoding, TEI markup:
Andrej Pančur
Mihael Ojsteršek

TEI v HTML pretvorba / TEI to HTML Conversion:
Andrej Pančur


The publication was supported by the Slovenian Research Agency (research core funding No. J6-8248 - Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population)


Inštitut za novejšo zgodovino

Creative Commons licenca
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Non-derivative 4.0 International license