Meni

Utrjevanje meje in mejni prehodi

Ko so bile meje vsaj približno dogovorjene, se je začelo njihovo utrjevanje. Nemci so izvedli naslednje ukrepe: izpraznitev pasu vzdolž meje (preselitev prebivalcev, porušitev hiš in drugih objektov v takšni širini, ki omogoča dober nadzor; posek gozdnatih predelov v tem pasu, čiščenje zaraslih površin in grmičevja; postavitev žične ovire vzdolž meje in okrepitev le-te z dodatnimi varnostnimi ukrepi na določenih mestih – v praksi je to pomenilo minska polja, bunkerje in stražne stolpe). Izbor in preselitev prebivalstva iz obmejnega pasu ter druge ukrepe v zvezi z mejo je izpeljala blejska izpostava državnega komisarja za utrjevanje nemštva. Vodja izpostave je bil SS-Standartenführer, Alois Maier-Kaibitsch, celotno akcijo pa je izvedel dipl. inž. Nimpfer, ki je o tem na Bledu 13. junija 1942 napisal tudi Poročilo o izpeljavi izpraznitve mejnega pasu na Gorenjskem (Arhiv RS). Iz poročila je vidno, da so v 21 dneh vzdolž celotne meje podrli 405 objektov in preselili 590 oseb.

Italijansko-nemški mejni prehod na Podgorski cesti nad Zalokarjevo hišo (Cesta Andreja Bitenca 22 v Ljubljani). Gre za pogled proti Ljubljani, v ozadju se vidijo travniki in njive. Danes je to območje pozidano s stanovanjskimi bloki. Avtor fotografije: Tine Bitenc. Fotografijo hrani Milena Zalokar.
Italijansko-nemški mejni prehod na Podgorski cesti nad Zalokarjevo hišo (Cesta Andreja Bitenca 22 v Ljubljani). Gre za pogled proti Ljubljani, v ozadju se vidijo travniki in njive. Danes je to območje pozidano s stanovanjskimi bloki. Avtor fotografije: Tine Bitenc. Fotografijo hrani Milena Zalokar.


Mejni blok pri Šentvidu nad Ljubljano, kjer je bila tudi nemško-italijanska meja. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.
Mejni blok pri Šentvidu nad Ljubljano, kjer je bila tudi nemško-italijanska meja. Avtor fotografije: Jakob Prešern. MNZS.


Milena Zalokar pred svojo hišo na Cesti Andreja Bitenca v Ljubljani. Ker je na tem mestu potekala okupacijska nemško-italijanska meja, so Zalokarjevi v spomin vzidali v zid originalna mejnika z oznakama D (Deutschland – Nemčija) in I (Italija), 11. december 2018. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
Milena Zalokar pred svojo hišo na Cesti Andreja Bitenca v Ljubljani. Ker je na tem mestu potekala okupacijska nemško-italijanska meja, so Zalokarjevi v spomin vzidali v zid originalna mejnika z oznakama D (Deutschland – Nemčija) in I (Italija), 11. december 2018. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


Milena Zalokar (roj. 1927) na lok aciji nekdanjega italijansko-nemškega mejnega prehoda, ki je bil zgrajen v neposredni bližini njene hiše ( Cesta Andreja Bitenca). V rokah drži fotografiji, ki prikazujeta rušenje njihove hiše in takratni mejni prehod, 11. december 2018. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
Milena Zalokar (roj. 1927) na lok aciji nekdanjega italijansko-nemškega mejnega prehoda, ki je bil zgrajen v neposredni bližini njene hiše ( Cesta Andreja Bitenca). V rokah drži fotografiji, ki prikazujeta rušenje njihove hiše in takratni mejni prehod, 11. december 2018. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


Rušenje hiš ob italijansko-nemški meji v Podgori ob sedanji Cesti Andreja Bitenca. Nemci so porušili tudi Zalokarjevo hišo pod italijansko-nemškim mejnim prehodom. Travniki in njive v ozadju so bili po vojni pozidani, tu sedaj poteka Cesta Andreja Bitenca. V ozadju pa je križišče slednje s Celovško cesto, kjer je bil tudi mejni prehod med Nemčijo in Italijo. Avtor fotografije: Tine Bitenc. Fotografijo hrani Milena Zalokar.
Rušenje hiš ob italijansko-nemški meji v Podgori ob sedanji Cesti Andreja Bitenca. Nemci so porušili tudi Zalokarjevo hišo pod italijansko-nemškim mejnim prehodom. Travniki in njive v ozadju so bili po vojni pozidani, tu sedaj poteka Cesta Andreja Bitenca. V ozadju pa je križišče slednje s Celovško cesto, kjer je bil tudi mejni prehod med Nemčijo in Italijo. Avtor fotografije: Tine Bitenc. Fotografijo hrani Milena Zalokar.


Prva stran nemškega poročila o izpeljavi izpraznitve mejnega pasu na Gorenjskem (Bled, 13. junij 1942). Poročilu so priloženi tudi obsežni spiski ljudi, ki so jih nemški ukrepi zadevali. Arhiv RS.
Prva stran nemškega poročila o izpeljavi izpraznitve mejnega pasu na Gorenjskem (Bled, 13. junij 1942). Poročilu so priloženi tudi obsežni spiski ljudi, ki so jih nemški ukrepi zadevali. Arhiv RS.