Meni

Šentjernej

S partizanske skice in zemljevida je razvidno, kako so italijanski okupatorji utrdili Šentjernej. Obdali so ga z dvema obročema bodeče žice in bunkerji. Prvi obroč je obsegal mestno jedro, drugi je potekal po obrobju. V centru mesta so imeli tudi topovsko baterijo, s katero so obstreljevali partizanske položaje na Gorjancih. Mesto so okrasili z italijanskimi zastavami in portreti Mussolinija, kar je lepo vidno s fotografije Dan mlačve. V bližini Šentjerneja je potekala tudi italijanska obrambna linija proti Gorjancem, prav tako zgrajena iz bunkerjev in bodeče žice, zavarovana s strelskimi jarki. Na fotografiji se je ohranil italijanski bunker v Šmarju, ki ga je kmalu po vojni fotografiral pater Hugo Rožnik, fotografijo pa hrani kartuzija Pleterje. Desno od bunkerja je bil bivalni del, ki je bil v času fotografiranja že porušen. Po pričevanju Janeza Kuhlja si je po vojni eden od krajanov gradil hišo iz materiala porušenega bunkerja.
S partizanske skice in zemljevida je razvidno, kako so italijanski okupatorji utrdili Šentjernej. Obdali so ga z dvema obročema bodeče žice in bunkerji. Prvi obroč je obsegal mestno jedro, drugi je potekal po obrobju. V centru mesta so imeli tudi topovsko baterijo, s katero so obstreljevali partizanske položaje na Gorjancih. Mesto so okrasili z italijanskimi zastavami in portreti Mussolinija, kar je lepo vidno s fotografije Dan mlačve. V bližini Šentjerneja je potekala tudi italijanska obrambna linija proti Gorjancem, prav tako zgrajena iz bunkerjev in bodeče žice, zavarovana s strelskimi jarki. Na fotografiji se je ohranil italijanski bunker v Šmarju, ki ga je kmalu po vojni fotografiral pater Hugo Rožnik, fotografijo pa hrani kartuzija Pleterje. Desno od bunkerja je bil bivalni del, ki je bil v času fotografiranja že porušen. Po pričevanju Janeza Kuhlja si je po vojni eden od krajanov gradil hišo iz materiala porušenega bunkerja.


Tone Kovačič in Janez Kuhelj sta pokazala dvorišče za Kovačičevo hišo, v času vojne je bilo tu šolsko dvorišče, zraven katerega so Italijani postavili šest topov, s katerimi so obstreljevali partizanske položaje na Gorjancih. Med drugim sta povedala, da če je ponoči na Gorjancih počila kakšna partizanska puška, so nato Italijani celo noč streljali s topovi. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
Tone Kovačič in Janez Kuhelj sta pokazala dvorišče za Kovačičevo hišo, v času vojne je bilo tu šolsko dvorišče, zraven katerega so Italijani postavili šest topov, s katerimi so obstreljevali partizanske položaje na Gorjancih. Med drugim sta povedala, da če je ponoči na Gorjancih počila kakšna partizanska puška, so nato Italijani celo noč streljali s topovi. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


Prva stran partizanskega opisa postojanke Šentjernej. Napisali so ga v obveščevalnem centru XV. divizije, devet mesecev po italijanski kapitulaciji, 22. 5. 1944. Med drugim navajajo, da je v postojanki 180 do 200 belogardistov in da so zelo močno utrjeni z 21 velikimi in 38 malimi bunkerji. Arhiv RS. Avtor fotografije: Blaž Štangelj.
Prva stran partizanskega opisa postojanke Šentjernej. Napisali so ga v obveščevalnem centru XV. divizije, devet mesecev po italijanski kapitulaciji, 22. 5. 1944. Med drugim navajajo, da je v postojanki 180 do 200 belogardistov in da so zelo močno utrjeni z 21 velikimi in 38 malimi bunkerji. Arhiv RS. Avtor fotografije: Blaž Štangelj.


V tej hiši v Dolenji Brezovici pri Šentjerneju je imel svojo postojanko od 15. 10. 1942 do 8. 9. 1943 belogardistični bataljon. V njej je bilo mučenih 177 ljudi, med njimi pesnik Ivan Rob. Pobitih je bilo 39 ljudi. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
V tej hiši v Dolenji Brezovici pri Šentjerneju je imel svojo postojanko od 15. 10. 1942 do 8. 9. 1943 belogardistični bataljon. V njej je bilo mučenih 177 ljudi, med njimi pesnik Ivan Rob. Pobitih je bilo 39 ljudi. Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


Domobranci v Šentjerneju. Dolenjski muzej Novo mesto.
Domobranci v Šentjerneju. Dolenjski muzej Novo mesto.