Meni

Vzpostavitev meje

Območje med Idrijo in Žirmi je že po koncu prve svetovne vojne postalo obmejno območje, s podpisom Rapalske pogodbe leta 1920 pa sta naselji tudi uradno pripadli dvema različnima državama – Idrija Kraljevini Italiji, Žiri pa Kraljevini SHS (pozneje Jugoslaviji). Z začetkom druge svetovne vojne na naših tleh, aprila leta 1941, je meja še ostreje posegla v življenja ljudi, saj je italijanska stran ob pričakovanju jugoslovanskega napada nekatera območja ob meji minirala, prebivalstvo obmejnih vasi pa izselila v notranjost Italije.

Po kapitulaciji Jugoslavije, sprejetju Hitlerjevih smernic za razdelitev le-te ter podpisu pogodbe med Italijo in Nemčijo julija leta 1941 pa so se na tem območju stikala ozemlja Kraljevine Italije, Ljubljanske pokrajine pod italijansko okupacijsko oblastjo ter nemškim okupiranim območjem. Nova meja je do sektorskega mejnika št. 40, ki se je nahajal v bližini Spodnjega Vrsnika, potekala po stari rapalski meji, nato pa se je odcepila in se v smeri proti vzhodu nadaljevala severno od Šentjošta nad Horjulom, mimo Polhovega Gradca do Šentvida pri Ljubljani.

Utrjevanje meje

Meja je nekaj časa ostala prehodna ter neoznačena, nato pa so jo Nemci spomladi leta 1942 pričeli utrjevati. Celotno mejno infrastrukturo so postavili proti italijanski strani, kar jim je omogočalo nemoteno patruljiranje ob meji. Vzdolž celotne meje so postavili kole ter nanje napeli mrežo visoko 2 m. Kjer postavitev 2-metrske mreže ni bila mogoča, so na tri vrste kolov namestili zgolj bodečo žico. Ob pregradi so v širini od 2 do 3 m po tleh položili še tri vrste bodeče žice ter mine in ročne bombe, ki so jih povezovali z žico. Poleg postavitve fizičnih preprek je prebivalstvo ob meji prizadelo tudi čiščenje obmejnega pasu na nemški strani. V širini 50–100 m so izsekali gozd, prav tako pa je bilo porušenih več stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Dela v gozdu so morali opravljati domačini.

Tik pred napadom Italije na Jugoslavijo so italijanske oblasti izdale ukaz, da mora prebivalstvo obmejnih vasi v nekaj urah zapustiti svoje domove. Na fotografiji je ukaz za izpraznjenje, ki so ga izročili Janezu Jerebu iz Pečnika pri Ledinah 8. aprila 1941. Dokument hrani Dušan Lapajne.
Tik pred napadom Italije na Jugoslavijo so italijanske oblasti izdale ukaz, da mora prebivalstvo obmejnih vasi v nekaj urah zapustiti svoje domove. Na fotografiji je ukaz za izpraznjenje, ki so ga izročili Janezu Jerebu iz Pečnika pri Ledinah 8. aprila 1941. Dokument hrani Dušan Lapajne.


Ob meji do sektorskega mejnika št. 40 (na fotografiji) so mejo med Italijo in Nemčijo označevali mejniki stare rapalske meje, ob meji z Ljubljansko pokrajino pa so postavili nove. Avtor fotografije: Darko Viler, Mestni muzej Idrija.
Ob meji do sektorskega mejnika št. 40 (na fotografiji) so mejo med Italijo in Nemčijo označevali mejniki stare rapalske meje, ob meji z Ljubljansko pokrajino pa so postavili nove. Avtor fotografije: Darko Viler, Mestni muzej Idrija.


Na fotografiji je obmejna izkaznica Franca Rupnika iz Mrzlega Vrha, ki jo je uporabljal za prehod jugoslovansko- italijanske meje do konca marca 1941. Nato se je obmejni režim zaostril in je bilo prehajanje meje težje. Dokument hrani Tone Rupnik.
Na fotografiji je obmejna izkaznica Franca Rupnika iz Mrzlega Vrha, ki jo je uporabljal za prehod jugoslovansko- italijanske meje do konca marca 1941. Nato se je obmejni režim zaostril in je bilo prehajanje meje težje. Dokument hrani Tone Rupnik.


Plakat, s katerim so nemške oblasti obvestile prebivalstvo o utrjevanju meje ter rušenju objektov ob njej. SI ZAL ŠKL, 0268, 77, II-C-14.
Plakat, s katerim so nemške oblasti obvestile prebivalstvo o utrjevanju meje ter rušenju objektov ob njej. SI ZAL ŠKL, 0268, 77, II-C-14.


Zemljevid Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer ima že vrisano mejo med nemškim in italijanskim ozemljem. Pri pouku so ga uporabljali v nemškim šolah na Gorenjskem. SI ZAL ŠKL, 44, B-IV-b-1.
Zemljevid Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer ima že vrisano mejo med nemškim in italijanskim ozemljem. Pri pouku so ga uporabljali v nemškim šolah na Gorenjskem. SI ZAL ŠKL, 44, B-IV-b-1.


Na fotografiji so (z leve) italijanski finančni stražnik, brigadir mejne posadke finančnih straž v Podlanišču, poveljnik nemške mejne orožniške postaje iz Sovodnja Perfler, pripadnik obmejne fašistične milice, jugoslovanski carinik Lipicer in še en fašistični miličnik. Fotografija je bila osneta na mejnem prehodu v Podlanišču okrog 11. aprila 1941. Pavšič, Ob stari meji (Založba Bogataj), 75. Original hrani Mestni muzej Idrija.
Na fotografiji so (z leve) italijanski finančni stražnik, brigadir mejne posadke finančnih straž v Podlanišču, poveljnik nemške mejne orožniške postaje iz Sovodnja Perfler, pripadnik obmejne fašistične milice, jugoslovanski carinik Lipicer in še en fašistični miličnik. Fotografija je bila osneta na mejnem prehodu v Podlanišču okrog 11. aprila 1941. Pavšič, Ob stari meji (Založba Bogataj), 75. Original hrani Mestni muzej Idrija.