Meni

Madžarizacija

Madžarska oblast je po prevzemu oblasti od Nemcev vzpostavila razmere, kot so bile pred letom 1918. Preimenovali so se kraji, ulice in trgi. V šolah in javnih ustanovah je bila ponovno vpeljana madžarščina, slovenski učitelji in uradniki pa odpuščeni, mnogi zaradi tihega odpora tudi obsojeni. Prisilne mobilizacije, vojaške in delovne, so bile del vsakdanjika. Iz knjižnic so bile umaknjene slovenske knjige, madžarizacijo sta spodbujala Madžarsko prosvetno društvo Vendske krajine in osrednji tednik Muraszombat és vidéke (Murska Sobota in okolica). Slovenski duhovniki so bili premeščeni v madžarske župnije. Kulturna in športna društva so organizirala predstave ter prireditve v madžarskem jeziku, v kinih so se vrteli madžarski in nemški filmi. Hkrati pa je Nemčija zlasti v gospodarstvu in trgovini dobila velik vpliv. Med drugim je bil maja 1941 med madžarsko in nemško vlado sklenjen dogovor, da se v času vojne vsa načrpana nafta v Prekmurju in Medžimurju na osnovi dodeljene koncesije dobavlja Nemčiji.

Učenci meščanske šole Dolnja Lendava v značilnih madžarskih uniformah med vojno. PMMS.
Učenci meščanske šole Dolnja Lendava v značilnih madžarskih uniformah med vojno. PMMS.


Dijaki 2. razreda Srednje trgovske šole z učitelji med 2. svetovno vojno pred vhodom v grad v Murski Soboti. PMMS.
Dijaki 2. razreda Srednje trgovske šole z učitelji med 2. svetovno vojno pred vhodom v grad v Murski Soboti. PMMS.


Plakat z vabilom na nogometno tekmo med ekipama Mura Murska Sobota in SVSE Šopron 23. maja 1943 na stadionu v Murski Soboti. PMMS.
Plakat z vabilom na nogometno tekmo med ekipama Mura Murska Sobota in SVSE Šopron 23. maja 1943 na stadionu v Murski Soboti. PMMS.


»Dedek ni hotel biti madžarski župan, čeprav je odlično govoril madžarsko.« (Milan Kučan pred hišo svojega dedka, gostilničarja in posestnika, Prosenjakovci, 25. januar 2020). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
»Dedek ni hotel biti madžarski župan, čeprav je odlično govoril madžarsko.« (Milan Kučan pred hišo svojega dedka, gostilničarja in posestnika, Prosenjakovci, 25. januar 2020). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


Redki trenutki mladostnih užitkov pod madžarsko okupacijo: prijatelji na drsanju v Murski Soboti med drugo svetovno vojno. Na fotografiji z leve: Tibor Vadaszi, neznan, Matilda Gumilar, Feri Toplak in Zoli Borovski. PMMS.
Redki trenutki mladostnih užitkov pod madžarsko okupacijo: prijatelji na drsanju v Murski Soboti med drugo svetovno vojno. Na fotografiji z leve: Tibor Vadaszi, neznan, Matilda Gumilar, Feri Toplak in Zoli Borovski. PMMS.