Meni

Naše vasi so zasedli ustaši

Neodvisna država Hrvaška je kot četrti okupator v Sloveniji dobila nekaj vasi na desnem bregu Save južno od Brežic. Nemci so jim te vasi dali poleti 1941. Tudi tu so Nemci mejo zavarovali z bodečo žico, minskim poljem in stražnimi stolpi. V okolici Velike doline sta vsaj dva ohranjena stolpa in eden pri Čedmu. Ohranjen je tudi mejni kamen pri Novi vasi.

Zemljevid ozemlja, ki ga je okupirala NDH.
Zemljevid ozemlja, ki ga je okupirala NDH.


Vas Čedem je bila dodeljena Hrvaški. Na sliki vas Kamence, 400 metrov severno od Čedma. Meja je potekala pod hišami na sliki. Mina na meji je 6. decembra ubila Ivana Žurka in Alojza Kovačiča. Avtor zgornje fotografije: Bojan Balkovec. Spodnjo fotografijo hrani Antonija Erklavec.
Vas Čedem je bila dodeljena Hrvaški. Na sliki vas Kamence, 400 metrov severno od Čedma. Meja je potekala pod hišami na sliki. Mina na meji je 6. decembra ubila Ivana Žurka in Alojza Kovačiča. Avtor zgornje fotografije: Bojan Balkovec. Spodnjo fotografijo hrani Antonija Erklavec.


Alojz Godec iz Obrežja stoji pred spomenikom žrtvam druge svetovne vojne v Slovenski vasi. Zadnji na spomeniku je napisan njegov brat Branko, ob smrti star 16. let. Na paši pri meji na Perišču je bil žrtev nemškega minskega polja. Meja je potekala po cesti, kjer stoji Alojz Godec. Branko je bil ubit v bližini znamenja. Spodaj vpis Brankove smrti v matično knjigo umrlih župnije Samobor. Avtor fotografij: Božidar Flajšman. Hrvatski državni arhiv.
Alojz Godec iz Obrežja stoji pred spomenikom žrtvam druge svetovne vojne v Slovenski vasi. Zadnji na spomeniku je napisan njegov brat Branko, ob smrti star 16. let. Na paši pri meji na Perišču je bil žrtev nemškega minskega polja. Meja je potekala po cesti, kjer stoji Alojz Godec. Branko je bil ubit v bližini znamenja. Spodaj vpis Brankove smrti v matično knjigo umrlih župnije Samobor. Avtor fotografij: Božidar Flajšman. Hrvatski državni arhiv.


»Moj oče in njegov prijatelj [Nikolaj Lazanski] sta tukaj spravlja kolje za vinograd čez mejo. Zraven je bila tudi mama in mamo sta poslal po pitno vodo […] V tem času je prijatelj od očeta nagazil na mino, on je bil takoj mrtev. Moj oče je bil težko ranjen, je na žalost podlegel. Mama ga je dobila še živega, vendar samo še par minut in je izdahnil. No, moram še povedati, da je bila mama noseča z mano in jaz sem se rodil dober mesec pa pol po očetovi tragični smrti.« Franc Gajski (roj. 1943). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.
»Moj oče in njegov prijatelj [Nikolaj Lazanski] sta tukaj spravlja kolje za vinograd čez mejo. Zraven je bila tudi mama in mamo sta poslal po pitno vodo […] V tem času je prijatelj od očeta nagazil na mino, on je bil takoj mrtev. Moj oče je bil težko ranjen, je na žalost podlegel. Mama ga je dobila še živega, vendar samo še par minut in je izdahnil. No, moram še povedati, da je bila mama noseča z mano in jaz sem se rodil dober mesec pa pol po očetovi tragični smrti.« Franc Gajski (roj. 1943). Avtor fotografije: Božidar Flajšman.


27. septembra 1941 je NDH zasedene vasi Bregansko selo (Slovenska vas), Nova vas pri Mokricah, Jesenice, Obrežje in Rajec vključila v novo občino Bregana. Poleg omenjenih vasi je bil v NDH vključena tudi vas Čedem. Zakoni, zakonske odredbe i naredbe NDH.
27. septembra 1941 je NDH zasedene vasi Bregansko selo (Slovenska vas), Nova vas pri Mokricah, Jesenice, Obrežje in Rajec vključila v novo občino Bregana. Poleg omenjenih vasi je bil v NDH vključena tudi vas Čedem. Zakoni, zakonske odredbe i naredbe NDH.


Vasi, razen Čedma, so bile pred vojno v župniji Velika Dolina. Med vojno so jih dali v oskrbo župniku iz Samobora. Njemu so pomagali tudi frančiškani iz samostana v Samoboru. Na dokumentu je označeno besedilo o nujnosti navajanja na hrvaški jezik. Hrvatski državni arhiv, Odjel Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu.
Vasi, razen Čedma, so bile pred vojno v župniji Velika Dolina. Med vojno so jih dali v oskrbo župniku iz Samobora. Njemu so pomagali tudi frančiškani iz samostana v Samoboru. Na dokumentu je označeno besedilo o nujnosti navajanja na hrvaški jezik. Hrvatski državni arhiv, Odjel Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu.