Meni

Žiri oz. Sairach pod nemško okupacijo

Razmere so se bistveno zaostrile ob nemški zasedbi Žirov, 27. aprila 1941, ko so se italijanske enote umaknile. V kraj je prišlo ok. 30 nemških žandarjev in financarjev, ki so se naselili v pomembnejših stavbah, v novem župnišču pa vzpostavili žandarmerijsko pisarno. Kraj je z vpeljevanjem strogega okupacijskega režima postopoma dobival nemško podobo – na vseh reprezentativnih stavbah so bile izobešene nemške zastave, dan po nemškem prevzemu oblasti je bil izdan ukaz o odstranitvi slovenskih napisov ter njihovi zamenjavi z nemškimi, prav tako so ponemčili imena. Prebivalstvo je prizadela tudi uvedba nemškega jezika v uradih ter šoli. Slovenski učitelji so poučevali še nekaj dni, nato pa se je pouk prekinil, šolsko poslopje pa je služilo popisu prebivalstva. Na podlagi le-tega so sledile deportacije. Med izseljenimi so bili tudi učitelji, ki pa so jih okupatorji nadomestili z nemškim kadrom. Ta je s poučevanjem – seveda v nemškem jeziku – pričel 4. septembra 1941. Otroci so tako v nemški okupacijski coni hodili v nemško šolo, medtem ko so njihovi vrstniki na italijanski strani obiskovali italijanske šole (npr. pri Jureču v Brekovicah). Iz Žirov je bil izgnan tudi župnik, občasno je sicer kraj obiskal nemški duhovnik, večinoma pa so morali Žirovci versko oskrbo iskati na italijanski strani meje.

Okupacija je vplivala tudi na gospodarsko ter kulturno življenje kraja. Prekinjene so bile vezi s kraji na italijanski strani meje, obrtniki pa so morali določen del izdelkov nameniti vojski, v katero so bili nekateri tudi vpoklicani. Med ukrepe okupatorja, ki je želel slovenski narod izbrisati, je sodilo tudi zažiganje ok. 2000 slovenskih knjig ter zaplemba gledališke in kinematografske opreme. Ta je nato služila v nemške propagandne namene. Slednja se je izvajala tudi preko nemškega časopisja in nemških organizacij (Koroška domovinska zveza, Hitlerjeva mladina), ki so nadomestile ukinjena in razlaščena slovenska društva.

Hitlerjugend ali Hitlerjeva mladina – nemška nacistična mladinska organizacija – je nastala leta 1926. Eden od njenih ciljev je bilo širjenje nacistične ideologije med mladimi. Organizacija je delovala tudi v Žireh, vanjo pa se je vstopilo z izpolnitvijo pozivne pole, ki se nahaja na fotografijah. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, B-IV-a-16.
Hitlerjugend ali Hitlerjeva mladina – nemška nacistična mladinska organizacija – je nastala leta 1926. Eden od njenih ciljev je bilo širjenje nacistične ideologije med mladimi. Organizacija je delovala tudi v Žireh, vanjo pa se je vstopilo z izpolnitvijo pozivne pole, ki se nahaja na fotografijah. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, B-IV-a-16.


V Žireh so nemški učiteljski zbor sestavljali posamezniki, ki niso imeli pedagoške izobrazbe, strokovno je bil izobražen le šolski upravnik. Na fotografiji je spričevalo, ki so ga učenci dobili v nižji gimnaziji. Učenke so obiskovale tudi predmeta ročna dela ter gospodinjstvo. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, B-IV-a-2.
V Žireh so nemški učiteljski zbor sestavljali posamezniki, ki niso imeli pedagoške izobrazbe, strokovno je bil izobražen le šolski upravnik. Na fotografiji je spričevalo, ki so ga učenci dobili v nižji gimnaziji. Učenke so obiskovale tudi predmeta ročna dela ter gospodinjstvo. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, B-IV-a-2.


Nemški okupator je predvideval, da bi v roku štirih let vsi govorili nemško. Tako so se morali tečajev nemščine udeleževati tudi odrasli. Na fotografiji je plakat, ki je poudarjal pomen znanja nemškega jezika. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, C-VI-25.
Nemški okupator je predvideval, da bi v roku štirih let vsi govorili nemško. Tako so se morali tečajev nemščine udeleževati tudi odrasli. Na fotografiji je plakat, ki je poudarjal pomen znanja nemškega jezika. SI ZAL ŠKL, 0268, 44, C-VI-25.


Poleg krajevnih imen so bila ponemčena tudi osebna imena. Pri tem so si pomagali s priročnikom na fotografiji. SI ZAL ŠKL, 0268, 41, B-I-1-1.
Poleg krajevnih imen so bila ponemčena tudi osebna imena. Pri tem so si pomagali s priročnikom na fotografiji. SI ZAL ŠKL, 0268, 41, B-I-1-1.


Žirovska občina je bila v času med obema vojnama del sreza Logatec. Po nemškem prevzemu oblasti pa so Žiri spadale v kranjski okraj. Na fotografiji je žig, ki se je v Žireh uporabljal v času nemške okupacije. SI ZAL ŠKL, 0265, 1, 11.
Žirovska občina je bila v času med obema vojnama del sreza Logatec. Po nemškem prevzemu oblasti pa so Žiri spadale v kranjski okraj. Na fotografiji je žig, ki se je v Žireh uporabljal v času nemške okupacije. SI ZAL ŠKL, 0265, 1, 11.


V nemško vojsko so bili mobilizirani tudi Žirovci. Z zgornjim plakatom so leta 1942 o naboru obvestili vse moške, rojene v letih 1923 in 1924. SI ZAL ŠKL, 0268, 79, OK-C-I-21.
V nemško vojsko so bili mobilizirani tudi Žirovci. Z zgornjim plakatom so leta 1942 o naboru obvestili vse moške, rojene v letih 1923 in 1924. SI ZAL ŠKL, 0268, 79, OK-C-I-21.