Meni

Začetek vojne v Žireh ter kratka italijanska epizoda

Med obema vojnama so bile Žiri jugoslovanski kraj ob meji s Kraljevino Italijo. Meja, ki je bila določena s podpisom Rapalske pogodbe leta 1920, je ostro zarezala v slovensko etnično ozemlje. Tudi v žirovski okolici so se pretrgale nekatere prej ustaljene povezave, saj sta žirovska občina ter župnija izgubili več naselij. Okrnjene Žiri so drugo svetovno vojno pričakale posejane z različnimi utrdbami Rupnikove linije, ki pa svojemu namenu niso nikoli služile. Italijanska zasedba kraja je namreč potekala mirno. Vest, da je bila Kraljevina Jugoslavija napadena, je 6. aprila 1941 pretresla prebivalce, ki so se na cvetno nedeljo še lahko odpravili k maši. Vrnitev na domove je bila težja, saj so bile na mostovih že postavljene barikade, ceste pa prepredene z žičnimi ovirami. Naslednjega dne so se iz kraja umaknili javni uradi, izdan pa je bil tudi ukaz o njegovi izpraznitvi. Resnost razmer je 8. aprila dodatno potrdilo tudi jugoslovansko rušenje pomembnejših mostov, s tem so Žiri izgubile precejšen del svojih prometnih povezav. Tistim, ki se niso že takoj odločili za umik, je ostala možnost umika skozi Račevo v Smrečje ter od tu naprej v Ljubljano in njeno okolico. Njihovi izpraznjeni domovi so postali mamljivi za tatove v tolikšni meri, da je moral župnik Ivan Pečnik v boju proti njim organizirati stražo.

Dodatno je tesnobno vzdušje stopnjevalo italijansko obstreljevanje Žirovskega vrha, kljub napetosti pa do spopadov ni prišlo. Italijanske enote ob prestopu meje niso naletele na odpor – jugoslovanska vojska se je namreč umaknila – in so lahko 11. aprila 1941 mirno zavzele Žiri. Glavno pisarno so imeli Italijani v šolskem poslopju nasproti župnišča, skrb zanje pa je moralo prevzeti tudi prebivalstvo, ki se je po nekaj dneh begunstva vrnilo na svoje domove. Razmere so se namreč umirile, življenje pa se je vrnilo v dokaj običajne tirnice – učitelji so še vedno lahko poučevali, prav tako je v kraju ostal tudi duhovnik.

Razglednica Žirov, ki jo je leta 1927 posnel Štefan Mlakar. Pobočje v ozadju je že bilo na italijanski strani rapalske meje. Muzej Žiri.
Razglednica Žirov, ki jo je leta 1927 posnel Štefan Mlakar. Pobočje v ozadju je že bilo na italijanski strani rapalske meje. Muzej Žiri.


Mostove so vojske rušile, da bi nasprotnikom otežile premike. Tako je jugoslovanska vojska 8. aprila 1941 porušila več mostov: most proti Brekovicam, most, ki je povezoval Stare Žiri s Staro in Novo vasjo, ter mostove na Fužinah. Mostove je rušila tudi partizanska vojska. Na fotografiji je most v Žireh, ki ga je požgal Gorenjski odred leta 1943. MNZS.
Mostove so vojske rušile, da bi nasprotnikom otežile premike. Tako je jugoslovanska vojska 8. aprila 1941 porušila več mostov: most proti Brekovicam, most, ki je povezoval Stare Žiri s Staro in Novo vasjo, ter mostove na Fužinah. Mostove je rušila tudi partizanska vojska. Na fotografiji je most v Žireh, ki ga je požgal Gorenjski odred leta 1943. MNZS.


Žirovska okolica je bila zaradi svoje obmejne lege v času pred drugo svetovno vojno deležna intenzivnega utrjevanja. Leta 1938 so pričeli z gradnjo sistema utrdb, im. Rupnikova linija. Na drugi strani meje pa je nastal italijanski utrdbeni sistem, im. Alpski zid. Italijani so predvidevali tudi postavitev minskih polj v obmejnem pasu.
Žirovska okolica je bila zaradi svoje obmejne lege v času pred drugo svetovno vojno deležna intenzivnega utrjevanja. Leta 1938 so pričeli z gradnjo sistema utrdb, im. Rupnikova linija. Na drugi strani meje pa je nastal italijanski utrdbeni sistem, im. Alpski zid. Italijani so predvidevali tudi postavitev minskih polj v obmejnem pasu.


Italijanski vojaki so se udeleževali verskih obredov v okupiranih krajih. V Žireh so se tako 13. aprila skupaj z domačini udeležili velikonočne maše v polni vojaški opremi. Na fotografiji italijanski vojaki prejemajo obhajilo na Vrhniki. MNZS.
Italijanski vojaki so se udeleževali verskih obredov v okupiranih krajih. V Žireh so se tako 13. aprila skupaj z domačini udeležili velikonočne maše v polni vojaški opremi. Na fotografiji italijanski vojaki prejemajo obhajilo na Vrhniki. MNZS.


Italijanska mejna stražarja na Breznici. Hrani Mihael Naglič.
Italijanska mejna stražarja na Breznici. Hrani Mihael Naglič.


Na fotografiji je prva stran brošure Wir bauen auf, ki jo je izdala Nacionalsocialistična nemška delavska stranka (NSDAP). V njen so predstavljene dejavnosti Nacionalsocialističnega ljudskega skrbstva (NSV), ki jih je izvajala na Gorenjskem: skrb za onemogle in siromašne, vzpostavitev postaj Mati in otrok in materinskega okrevališča, varstvo otrok v vrtcih ter mladinskih domovih. Tudi to je bilo eden od razlogov, da so si nekateri Žirovci želeli, da bi jih namesto Italijanov okupirali Nemci. SI ZAL ŠKL, 0268, 41, B-I-4-3-1.
Na fotografiji je prva stran brošure Wir bauen auf, ki jo je izdala Nacionalsocialistična nemška delavska stranka (NSDAP). V njen so predstavljene dejavnosti Nacionalsocialističnega ljudskega skrbstva (NSV), ki jih je izvajala na Gorenjskem: skrb za onemogle in siromašne, vzpostavitev postaj Mati in otrok in materinskega okrevališča, varstvo otrok v vrtcih ter mladinskih domovih. Tudi to je bilo eden od razlogov, da so si nekateri Žirovci želeli, da bi jih namesto Italijanov okupirali Nemci. SI ZAL ŠKL, 0268, 41, B-I-4-3-1.