Meni

Nemška okupacija

Nemci so si z zasedbo Idrije obetali predvsem izkoriščanje živega srebra, ki ga je nemška vojna industrija nujno potrebovala. Mesto je služilo tudi kot okupatorjevo oporišče za številne pohode proti Gorenjski ter osvobojenim ozemljem na Cerkljanskem in v Trnovskem gozdu, kjer so zavetje našle partizanske vojaške enote, bolnišnice in tiskarne. Nemške enote so se v Idriji nastanile pri civilnem prebivalstvu, italijanskih vojaških objektov pa niso uporabljale. Kmalu po prihodu so Nemci Idrijo v celoti obdali z bodečo žico in nekatere predele zaminirali. Območje so utrdili s približno petnajstimi vkopanimi bunkerji, iz katerih je okoli dvesto stražarjev stalno nadzorovalo vse cestne povezave. Žičnati obroč so lahko prebivalci zapustili s posebno prepustnico, ki jo je izdala nemška komanda mesta. Dnevno je moralo prek prehodov v mesto vstopati tudi okrog sto rudarjev, ki so živeli zunaj žičnega obroča.

Življenje pod nemško upravo

Kljub nemški vojaški zasedbi in vzpostavitvi t. i. Operativne cone Jadransko primorje je bilo idrijsko območje uradno še vedno podrejeno italijanski prefekturi v Gorici. Tudi idrijski rudnik je ostal v lasti italijanske družbe Monte Amiata, čeprav so pridobivanje živega srebra nadzirali Nemci. Z željo po pomiritvi prebivalstva je nemški okupator dovoljeval slovensko občinsko upravo. V mestu so septembra leta 1944 ustanovili domobransko posadko, ki je Nemcem pomagala pri policijskem delu in s prosvetno pisarno poskušala ponovno obuditi slovensko šolstvo. Izdajali so tudi svoj časopis, im. Idrijčan.

Med februarjem in aprilom 1945 je bilo mesto deležno desetih zračnih napadov britanskih zračnih sil. Od vojne opustošeno Idrijo so enote 2. bataljona 10. SS policijskega polka in domobranske posadke 28. aprila 1945 nenadoma zapustile. Naslednji dan je mesto zasedla partizanska vojska.

Postroj nemške vojske na glavnem mestnem trgu v Idriji. Fašistično butaro so na stavbi nekdanjega gostiča Pri črnem orlu med letoma 1943 in 1945 nadomestile zastave s kljukastimi križi. Posneto na dan nemškega Wehrmachta leta 1943. Avtor (domnevno): Peter Weissbacher, delno kolorirano. Mestni muzej Idrija.
Postroj nemške vojske na glavnem mestnem trgu v Idriji. Fašistično butaro so na stavbi nekdanjega gostiča Pri črnem orlu med letoma 1943 in 1945 nadomestile zastave s kljukastimi križi. Posneto na dan nemškega Wehrmachta leta 1943. Avtor (domnevno): Peter Weissbacher, delno kolorirano. Mestni muzej Idrija.


Oklepno vozilo pri Debeli skali varuje cestno zaporo na glavni cesti Idrija–Godovič. Za izhod iz ožičene Idrije je bilo potrebno stražarju pokazati posebno dovolilnico. Avtor fotografije Stane Kobal, hrani Matej Kobal.
Oklepno vozilo pri Debeli skali varuje cestno zaporo na glavni cesti Idrija–Godovič. Za izhod iz ožičene Idrije je bilo potrebno stražarju pokazati posebno dovolilnico. Avtor fotografije Stane Kobal, hrani Matej Kobal.


Na podlagi skice obveščevalne službe IX. korpusa in ustnih virov izdelana simulacija nemških utrjenih položajev in poteka žičnih ovir okrog Idrije med letoma 1943 in 1945. Žični obroč je v obsegu meril 6 km.
Na podlagi skice obveščevalne službe IX. korpusa in ustnih virov izdelana simulacija nemških utrjenih položajev in poteka žičnih ovir okrog Idrije med letoma 1943 in 1945. Žični obroč je v obsegu meril 6 km.


Število nemških vojakov v Idriji se je gibalo med štiristo in osemsto. Na fotografiji je nemška posadka, ki je leta 1945 stražila položaje ob cesti Idrija– Vojsko. Nastanjeni so bili v hišah pri Ferjančiču, Murovcu, Bezeljački in Medvedu. Fotografijo hrani Miha Ferjančič.
Število nemških vojakov v Idriji se je gibalo med štiristo in osemsto. Na fotografiji je nemška posadka, ki je leta 1945 stražila položaje ob cesti Idrija– Vojsko. Nastanjeni so bili v hišah pri Ferjančiču, Murovcu, Bezeljački in Medvedu. Fotografijo hrani Miha Ferjančič.


Nadzor nad idrijskim rudnikom je bil za Nemce zaradi pomena živega srebra v vojni industriji strateškega pomena. Vojna je sicer povzročila upad proizvodnje, na kar so vplivali letalski napadi in partizanske sabotaže. Mobilizacija Idrijčanov in odhodi v partizane so krizo še dodatno poglobili. Leta 1945 so z živim srebrom napolnili le 4.100 jeklenk. Na fotografiji goreči rudniški obrat po zavezniških zračnih napadih pomladi leta 1945. Mestni muzej Idrija.
Nadzor nad idrijskim rudnikom je bil za Nemce zaradi pomena živega srebra v vojni industriji strateškega pomena. Vojna je sicer povzročila upad proizvodnje, na kar so vplivali letalski napadi in partizanske sabotaže. Mobilizacija Idrijčanov in odhodi v partizane so krizo še dodatno poglobili. Leta 1945 so z živim srebrom napolnili le 4.100 jeklenk. Na fotografiji goreči rudniški obrat po zavezniških zračnih napadih pomladi leta 1945. Mestni muzej Idrija.


Pohod članov Slovenskega narodnega varnostnega zbora oz. primorskega domobranstva skozi Idrijo. Idrijska skupina je štela okrog 50 mož. Fotografijo hrani Slavko Moravec, Vojni muzej Idrija.
Pohod članov Slovenskega narodnega varnostnega zbora oz. primorskega domobranstva skozi Idrijo. Idrijska skupina je štela okrog 50 mož. Fotografijo hrani Slavko Moravec, Vojni muzej Idrija.