A Muravidékkel és a Rábavidékkel kapcsolatos német tervek, valamint a megszállás kezdete

Németország a saint-germaini békeszerződés (1919) és annak az Anschlusst követő semmibevétele alapján akarta újradefiniálni a Magyarországgal való határát. Ezekben a tervekben úgy Muravidék, mind Rábavidék egyaránt szerepelt. Tágabb értelemben délkelet Európa újrarendezéséről volt szó (die Neuordnung Südosteuropas), mely során a Birodalom Bécs és más osztrák iparvidékek (Ostmärkische Industriegebiete) ellátása szempontjából fontos területeket szerzett volna meg. A terveket számos tanulmány, térkép és egyéb anyag mellett a sváb-német kulturális szövetség (Schwäbisch-deutscher Kulturbund) muravidéki helyi szervezeteinek megalapítása is előrevetítette már a háború kezdete előtt. Ezek a német falvak mellett Muraszombatban és még a vitathatatlanul magyar Alsólendván is megalakultak. A tanulmányok, amelyeket hónapokkal a támadás előtt dr. Helmut Carstanjen (Štajerska és Muravidék germanizálásának fő ideológusa) és a grazi Délkelet- Európai Intézete (Süddeutsches Institut) dolgozott ki és amelyek alapján a berlini Külügyminisztériumba küldött jegyzékek készültek, Muravidék Magyarország és Németország közötti felosztását követelték. Rábavidékre vonatkozó titkos terveket a Nyugat-Magyarország német részének beilleszkedése a Német Birodalomba című könyvecskében jelentették meg. Ebben a magyarországi német kolonizációt úgy mutatták be, mint időben folyamatos és területileg zárt „német falvak és városok láncát a Dunától a Muráig, Pozsonytól Szentgotthárdig”. Vas megyében Kőszegen és a környékén, valamint a Pinka patak völgyében és Szentgotthárdnál a Rába folyó völgyében éltek nagyobb számban németek. Mikor Magyarország a Háromhatalmi Egyezmény tagja lett, megváltoztak a tervek, Hitler lemondott Muravidékről és Muraközről.

A Domovina és a Kmetski list újság tudósítása a muravidéki helyzetről a megszállást követően. 1941. május 22.
A Domovina és a Kmetski list újság tudósítása a muravidéki helyzetről a megszállást követően. 1941. május 22.


Rábavidék vázlatos térképe. A szlovének lakta terület kékkel van jelölve (Rábatótfalu, Alsószölnök). (Nyugat- Magyarország német részének beilleszkedése a Német Birodalomba című könyvecske. XIII. térkép.
Rábavidék vázlatos térképe. A szlovének lakta terület kékkel van jelölve (Rábatótfalu, Alsószölnök). (Nyugat- Magyarország német részének beilleszkedése a Német Birodalomba című könyvecske. XIII. térkép.


A Nyugat-Magyarország német részének beilleszkedése a Német Birodalomba (Die Eingliederung des deutschen Westugarn in das Deutsche Reich) című könyvecske címlapja. Geheime Reichssache. Anlagen. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin, 1934-, R 105159, Pol. XII 39).
A Nyugat-Magyarország német részének beilleszkedése a Német Birodalomba (Die Eingliederung des deutschen Westugarn in das Deutsche Reich) című könyvecske címlapja. Geheime Reichssache. Anlagen. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin, 1934-, R 105159, Pol. XII 39).


Dr. Helmut Carstanjen 1941. április 14-én a Grazból Berlinbe küldött táviratban, mint a „Verein für das Deutschtum im Ausland” egyesület munkatársa jelent Muravidékről. A jelentés szerint Muraszombat (Olsnitz) és Alsólendva (Unterlimbach) járásai ideiglenes katonai parancsnokság alatt vannak, amit a lakosság örömmel fogadott és kifejezték azt a kívánságukat, hogy a vidék Németországhoz csatlakozzon. Április 16-án a németek Muravidéken átadták a hatalmat a magyaroknak. Politisches Archiv. Auswärtiges Amt. Mikrofilm-Nr.: 105.128. R 29.663.
Dr. Helmut Carstanjen 1941. április 14-én a Grazból Berlinbe küldött táviratban, mint a „Verein für das Deutschtum im Ausland” egyesület munkatársa jelent Muravidékről. A jelentés szerint Muraszombat (Olsnitz) és Alsólendva (Unterlimbach) járásai ideiglenes katonai parancsnokság alatt vannak, amit a lakosság örömmel fogadott és kifejezték azt a kívánságukat, hogy a vidék Németországhoz csatlakozzon. Április 16-án a németek Muravidéken átadták a hatalmat a magyaroknak. Politisches Archiv. Auswärtiges Amt. Mikrofilm-Nr.: 105.128. R 29.663.