Rábavidék

Azok a német tervek, melyek szerint a magyar-német határt úgy változtatnák meg, hogy Muravidéket felosztanák Magyarországgal és a Rábavidéket a Birodalomhoz csatolnák, meghiúsultak a szövetségkötés miatt. Muravidék Magyarországhoz csatolását követően megszűnt a politikai határ a muravidéki és a rábavidéki szlovének között. A trianoni határ, mely a két háború közötti időszakban elvágta Muravidéket és Rábavidéket, most ismét átjárhatóvá vált. Muravidék és Rábavidék között közlekedési összeköttetést hoztak létre, de még fontosabb volt, hogy ismét feléledtek a személyes és családi kapcsolatok, ami többek között a muravidékiek és a rábavidékiek közötti esküvőkön tükröződött vissza. Egységes szlovén területben gondolkodott a Prekmurska četa partizán alakulat is, mely a tevékenységét a Rábavidékre is kiterjesztette. Annak ellenére, hogy a háború után megpróbálták Rábavidéket a titói Jugoszláviához csatolni, az 1919- 1920-ban meghúzott határok változatlanok maradtak. Nem valósult meg a lakosságcsere ötlete sem.

Rábavidék térképe a második világháború alatt. A trianoni határ által az első világháború után a Muravidéktől elválasztott kilenc rábavidéki faluban az 1920-ban készített lakosságösszeírás alapján 4166 főnek volt szlovén az anyanyelve.
Rábavidék térképe a második világháború alatt. A trianoni határ által az első világháború után a Muravidéktől elválasztott kilenc rábavidéki faluban az 1920-ban készített lakosságösszeírás alapján 4166 főnek volt szlovén az anyanyelve.


A bécsi Kartográfiai (korábban katonai-földrajzi) Intézet által készített, de meg nem valósult német tervek a határok újrarajzolásával kapcsolatban, melyek a Rábavidéket is magukba foglalták. Délen és délnyugaton a Ritkaháza-Permise vonaltól egészen Katinbregig (Katharinaberg) csatoltak volna el területeket a magyar- jugoszláv határ mentén. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin (1934-), R 105159, Pol. XII 39 Kartenbeilage XI. Geheime Reichssache.
A bécsi Kartográfiai (korábban katonai-földrajzi) Intézet által készített, de meg nem valósult német tervek a határok újrarajzolásával kapcsolatban, melyek a Rábavidéket is magukba foglalták. Délen és délnyugaton a Ritkaháza-Permise vonaltól egészen Katinbregig (Katharinaberg) csatoltak volna el területeket a magyar- jugoszláv határ mentén. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Berlin (1934-), R 105159, Pol. XII 39 Kartenbeilage XI. Geheime Reichssache.


Muraszombat és Szentgotthárd közötti autóbuszmenetrend a második világháború alatt. A vonalat négy rábavidéki falun keresztül kapcsolták össze. MéV, XXXV. évfolyam, 1. szám, 4.
Muraszombat és Szentgotthárd közötti autóbuszmenetrend a második világháború alatt. A vonalat négy rábavidéki falun keresztül kapcsolták össze. MéV, XXXV. évfolyam, 1. szám, 4.


„Akkor már nagyon éreztük a háborút /.../. Nem volt békesség, nem volt már só sem, csak azok kaptak, akik eladták magukat Hitlernek. Felsőszölnökön nagy volt a szegénység.” (Mihael Ropoš - Miška, Ritkaháza, 2020. január 27-én). A fotót készítette: Božidar Flajšman.
„Akkor már nagyon éreztük a háborút /.../. Nem volt békesség, nem volt már só sem, csak azok kaptak, akik eladták magukat Hitlernek. Felsőszölnökön nagy volt a szegénység.” (Mihael Ropoš - Miška, Ritkaháza, 2020. január 27-én). A fotót készítette: Božidar Flajšman.