A muravidéki zsidóság a második világháború alatt

A zsidók a 18. század első felében kezdtek el a Muravidék területére betelepedni. Kezdetben leginkább a kereskedelemből éltek meg, később, főként a dualizmus idejében, amikor a számuk majdnem elérte az 1.000 főt, már szinte nem volt olyan szakma, melyben ne lettek volna képviselve. A monarchia szétesését követően a muravidéki zsidók száma fokozatosan csökkent, így amikor 1941-ben a magyar hatóságok lakosságösszeírást készített, 438 izraelita és nem izraelita vallású zsidót írtak össze. Annak ellenére, hogy a számos zsidóellenes rendelet erősen diszkriminálta őket, a muravidéki zsidók többségének élete 1944. április 26-ig nem volt veszélyben, amikor is elkezdőttek a letartóztatások. A muraszombati és az alsólendvai zsinagógában összegyűjtött kb. 280 zsidót másnap, április 27-én több transzportban és különböző időintervallumokban Csáktornyán és Nagykanizsán keresztül Auschwitzba vitték. A háború szörnyűségeit kevesebb, mint 30 zsidó élte túl.

A muravidéki zsidók száma településenként 1941-ben.
A muravidéki zsidók száma településenként 1941-ben.


A lendvai vagy hosszúfalusi zsidó temető, melyben a lendvai ill. a környékbeli falvakból származó zsidók vannak eltemetve. A fotókat készítette: Kovács Attila.
A lendvai vagy hosszúfalusi zsidó temető, melyben a lendvai ill. a környékbeli falvakból származó zsidók vannak eltemetve. A fotókat készítette: Kovács Attila.


A muraszombati zsinagóga ill. pontosabban az izraelita templom belseje. Az 1908-ban épült zsinagógát a helyi kommunista hatalom 1954-ben leromboltatta. Bojan Zadravec fotógyűjteménye.
A muraszombati zsinagóga ill. pontosabban az izraelita templom belseje. Az 1908-ban épült zsinagógát a helyi kommunista hatalom 1954-ben leromboltatta. Bojan Zadravec fotógyűjteménye.


A fényképen az alsólendvai Blau család látható, akik közül a háború szörnyűségeit egyedül Blau Lajos élte túl (álló sor jobbról a második). Renata Lešnjak fotógyűjteménye.
A fényképen az alsólendvai Blau család látható, akik közül a háború szörnyűségeit egyedül Blau Lajos élte túl (álló sor jobbról a második). Renata Lešnjak fotógyűjteménye.


A koncentrációs táborokat túlélők 1945 júniusában Muraszombatban. Köztük 16 muravidéki zsidó. Bojan Zadravec fotógyűjteménye.
A koncentrációs táborokat túlélők 1945 júniusában Muraszombatban. Köztük 16 muravidéki zsidó. Bojan Zadravec fotógyűjteménye.