Tegyétek újra németté..., olasszá, magyarrá, horváttá ezt a földet! A megszállt területek határainak szerepe az elnemzetietlenítő politikában és a szlovén lakosság életében

A második világháború a szlovén történelem egyik legkritikusabb pillanatát jelöli. A négy megszálló rezsim – német, olasz, magyar és a horvát usztasa hatalom – a szlovéneket különböző államegységek között osztotta fel, etnikai értelemben halálra ítélték - a genocídium módszere használatának segítségével is. A második világháború egyik fő mozgatórugója az első világháború után meghúzott államhatárok revíziója volt. A revízió a kisebb nemzetek, így a szlovén nemzet kárára is történt. A megszállást és a felosztást követően Szlovénia területén a tengelyhatalmak államhatárai alakultak ki. A határokat kizárólag a területfelosztás és a szlovén nemzet tervezett, gyors és erőszakos eltüntetésének logikája szerint állították fel. Egyedül a Független Horvát Állam határa követte többé-kevésbé az egykori etnikai, illetve a régi közigazgatási határokat. Ez az egyetlen akkori határ, amely a mai napig megmaradt.

A Német Birodalomba Gorenjska, Koroška, Štajerska, Muravidék északnyugati és Dolenjska északi része került. Olaszország elfoglalta Notranjskát, Ljubljanát, Dolenjska megmaradt részét és Bela krajinát. Magyarország bekebelezte Muravidék nagy részét, a Független Horvát Állam pedig öt falut Posavjeben. Az elfoglalt területek közötti határok nem követték a történelmi, közigazgatási, illetve tartományi, valamint a nemzetiségi határokat. Az elfoglalt szlovén területek felosztásának menetéről nem volt külön konferencia, amelyen a megszállók a területek felosztásáról tárgyaltak volna. A döntést, hogy melyik terület melyik megszálló hatalomhoz fog tartozni, és hogy hol lesznek a határok, kizárólag Hitler hozta meg. A szövetségeseinek egyébként sok megjegyzése volt, melyeket általában nem vett figyelembe. A határvonalakat végül 1941. április 12-én határozták meg Hitler Jugoszlávia feldarabolását illető utasításai alapján. Minden megszálló a saját területén határokat állított fel, így választva el az egyes megszállt övezeteket. A határmegállapítás létrejöttekor a megszállók külön államközi szerződéseket írtak alá.

Német és olasz csapatok szlovén területre való betörésének ábrázolása Jugoszlávia megtámadásakor 1941 áprilisában.
Német és olasz csapatok szlovén területre való betörésének ábrázolása Jugoszlávia megtámadásakor 1941 áprilisában.


Adolf Hitler 1941. április 26-án megszemléli a lerombolt Dráva-hidat Mariborban. MNZS. A szakirodalomban tévesen jelölik, hogy Adolf Hitler a híres: „Tegyétek újra németté ezt a földet!” mondatot, 1941. április 26-án a maribori városháza erkélyén tartott beszédében mondta volna. Dr. Überreither, a stájerországi polgári közigazgatás vezetője 1941. április 28-án, ugyancsak a maribori városháza erkélyén tartott beszéde szerint a valóságban Hitler ezt a parancsot már korábban kiadta. Überreither azt mondta a beszédében, hogy Hitler három héttel korábban a hivatalának átvételekor fordult hozzá ezekkel a szavakkal. Repe, S puško in knjigo, 24.
Adolf Hitler 1941. április 26-án megszemléli a lerombolt Dráva-hidat Mariborban. MNZS. A szakirodalomban tévesen jelölik, hogy Adolf Hitler a híres: „Tegyétek újra németté ezt a földet!” mondatot, 1941. április 26-án a maribori városháza erkélyén tartott beszédében mondta volna. Dr. Überreither, a stájerországi polgári közigazgatás vezetője 1941. április 28-án, ugyancsak a maribori városháza erkélyén tartott beszéde szerint a valóságban Hitler ezt a parancsot már korábban kiadta. Überreither azt mondta a beszédében, hogy Hitler három héttel korábban a hivatalának átvételekor fordult hozzá ezekkel a szavakkal. Repe, S puško in knjigo, 24.


Olasz katonák Ljubljanában (1941 június). A fotót készítette: Jakob Prešern. MNZS.
Olasz katonák Ljubljanában (1941 június). A fotót készítette: Jakob Prešern. MNZS.


Német zászlókkal feldiszített ptuji városháza. MNZS.
Német zászlókkal feldiszített ptuji városháza. MNZS.


A német katonaság átkel a lerombolt Dráva-hídon, Ptuj, 1941. MNZS.
A német katonaság átkel a lerombolt Dráva-hídon, Ptuj, 1941. MNZS.